سیمین فرد پلاستیک البرز ارائه می دهد :

خدمات قابل ارئه در فرد پلاستیک

تجربه خدمتی متفاوت

• تولید انواع محصولات بادی پلاستیک

 تولیدی انواع محصولات تزریقی پلاستیک

 طراحی و ساخت انواع قالبهای تزریق و بادی پلاستیک

 مشاوره در انتخاب مواد پلیمری مورد نیاز محصولات و تامین آن

 مشاوره در انتخاب رنگ مصرفی مورد نیاز و تامین آن

 مشاوره در شناخت بازار های هدف محصولات پیشنهادی و ارائه راهکارهای بازاریابی موفق

خوش آمدید به فرد پلاستیک

از آخرین محصولات فروشگاه دیدن کنید